Handelsbetingelser

Betaling og rettigheder

Ved levering af websites

Fejl, mangler, reklamation og ansvar

Force majeure

Persondata

Hvem er dataansvarlig? 

Reformator er ansvarlig for, at de data vi har på vore kunder, opbevares sikkert. Dette sikres gennem databehandleraftaler med vore underleverandører.

Hvilke kategorier af personoplysninger indsamles?

Reformator opbevarer følgende data:

Hvad er formålet med behandlingen og hvad er det juridiske grundlag for at opbevare pågældende data?

Hos Reformator samler vi kun de oplysninger der er absolut nødvendige for at servicere vore kunder. Det drejer sig derfor udelukkende om de personer og virksomheder vi har været i kontakt med i forbindelse med tilbudsgivning, salg, samarbejde, servicering af kunder samt fakturering og regnskab. Det juridiske grundlag for at opbevare disse data, er således for at kunne opfylde en kontrakt eller aftale som den registrerede er part i.

Hvor lang tid opbevares oplysningerne? 

For kunder hvor der ikke har været aktivitet i over 5 år, slettes data i vore systemer. Den registreredes rettigheder jf. Persondataforordningen

Videregivelse af oplysninger

Reformator videregiver ikke oplysninger på vores kunder eller samarbejdspartnere uden forudgående samtykke.

Hvor opbevares mine data?

Reformator anvender CRM-systemet Podio.com til opbevaring af kundedata, samt regnskabssystemet Billys Billing og nyhedsbrevssystemet Mailchimp.com – alle servicepartnere med hvem vi har databehandlingsaftaler. Oplysningerne videregives ikke til andre parter uden forudgående samtykke fra den pågældende kunde. Reformators underleverandører og servicepartnere kan have data-servere som fysisk er placeret uden for EU/EØS-landende, men virksomhederne overholder under alle omstændigheder lovgivningen i EU-persondataforordning, da de opererer indenfor EU/EØS. Dette sikres netop i databehandleraftalen Reformator kræver af sine IT-leverandører og samarbejdsparter, at disse lever op til reglerne i EU-persondataforordningen.

Handlingsplan

For en sikkerheds skyld, har Reformator foretaget en data-flow-analyse og udviklet en intern handlingsplan for hvad der skal gøres, i tilfælde af sikkerhedsbrud.